Tevékenység
Képgaléria
- Fajtabemutatók:
 Biotermesztés
A mezõgazdasági termékek piacán a Battonyai Dózsa Zrt. is rendelkezik versenypiaccal a hagyományos termesztésû növények esetében, de a fûszer és gyógynövények, valamint a bio technológiával termelt termények körében komoly konkurenciával nem kell számolnia. A társaság idõben felismerte az biotermesztés jelentõségét, hiszen 6 éve már ökológiai gazdálkodást is folytat, ami az Európai Unióban egyre inkább elsõbbséget élvez. A bioterület nagysága meghaladja a 200 hektárt, amit a jövõben tovább kíván növelni, ezáltal magasabb értékû terményekkel tud megjelenni a piacon. A kiegészítõ támogatások igénybe vétele és a pályázati lehetõségek kihasználása megkívánta az önálló szervezeti keretek létrehozását. Az öko területtel rendelkezõk és bérlõk megalapították a Battonyai Bio Termelõ és Értékesítõ Kft-t, melynek cégbírósági bejegyzése 2004 júliusában megtörtént.
A Zrt. fokozott hangsúlyt helyez a minõsített vetõmagok elõállítására (búza, olajtök, olajlen), ki tudja elégíteni saját és partnerei ez irányú igényeit. A gépi beruházásoknál figyelembe vette a biotermesztés már meglévõ és a késõbbiekben jelentkezõ igényeit, erre figyelemmel vásárolt szerves-trágyaszórót, gyomfésût és aktív kultivátort.

A Battonyai Bio Kft. résztvétele Békéscsabán, a BIOPORTYA elnevezésû öko termékeket népszerûsítõ biobemutatón.
Battonyai Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - H-5830 Battonya Petőfi tér 2. - Tel./Fax: +36(68) 456-119